Ako zistím, či mám alebo nemám uzavretý II. alebo III.pilier?

Čoraz viac sa stretávam s otázkou: "Mám alebo nemám uzavretý II. alebo III. pilier?!" Prinášam Vám prehľad dôchodkového systému a návod ako a kde je možné si to overiť. Je dôležité venovať sa správnemu nastaveniu dôchodkových fondov, pretože pre mnohých to bude hlavný zdroj príjmu na dôchodku. Fondy a správcov možno počas trvania zmluvy meniť podľa ich výkonnosti a tým zvýšiť hodnotu vášho dôchodkového účtu, Zároveň je možné zvyšovať hodnotu aj platením dobrovoľných príspevkov. Uzatvorenie ako aj zmena sú úplne zdarma. Prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v II. a III. pilieri sú jeho vlastné a dedičné.
 Ako zistím, či mám alebo nemám uzavretý II. alebo III.pilier?
utorok, 13. septembra 2022

Ako zistím, či mám alebo nemám uzavretý II. alebo III.pilier?

Čoraz viac sa stretávam s otázkou: "Mám alebo nemám uzavretý II. alebo III. pilier?!" Prinášam Vám prehľad dôchodkového systému a návod ako a kde je možné si to overiť. Je dôležité venovať sa správnemu nastaveniu dôchodkových fondov, pretože pre mnohých to bude hlavný zdroj príjmu na dôchodku. Fondy a správcov možno počas trvania zmluvy meniť podľa ich výkonnosti a tým zvýšiť hodnotu vášho dôchodkového účtu, Zároveň je možné zvyšovať hodnotu aj platením dobrovoľných príspevkov. Uzatvorenie ako aj zmena sú úplne zdarma. Prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa v II. a III. pilieri sú jeho vlastné a dedičné.


Dôchodkový systém na Slovensku je postavený ma štyroch samostatných pilieroch.


I. pilier – povinné dôchodkové poistenie

je povinné zákonné poistenie, kde výplata dôchodku je priamo úmerná výške odvedených príspevkov do sociálnej poisťovne. Výška dôchodkového poistenia je 18% z odvodov do sociálnej poisťovne.

II. pilier - starobné dôchodkové sporenie

je dobrovoľné poistenie, avšak po vstupe už povinné. Vstúpiť možno za splnenia podmienok:

 • vznikom prvého dôchodkového poistenia / prvé zamestnanie,
 • študentská dohoda, ak študent zarába viac ako 200 Eur/,
 • vek min. 15 rokov a najneskôr pred dovŕšením 35 rokov veku.

Sociálna poisťovňa zašle každému možnému poistencovi do 180 dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia informáciu, že má právo vstúpiť do II .piliera. Môžete mať uzatvorenú len 1 zmluvu. Príspevok vo výške 5,5% z vašich odvodov sa automaticky odvádza na váš osobný dôchodkový účet.

Vstup do II. piliera

V súčasnosti si záujemca môže vybrať si na trhu z piatich dôchodkových správcovských spoločností (DSS): 

 1. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 2. 365. life, d.s.s., a.s. (DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. do 2.7.2021)
 3. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (AEGON d.s.s., a.s. do roku 2019)
 4. UNIQA d.s.s., a.s. (AXA d.s.s., a.s. do 14.1.2021)
 5. VÚB Generali d.s.s., a.s

V DSS sa príspevok zhodnocuje na kapitálových trhoch a miera zhodnotenia závisí od výberu fondu: garantovaný/ dlhopisový alebo negarantovaný/ akciový, indexový alebo ich kombináciou. Pri podpise zmluvy ponúknem na výber z fondov a ukážem vám predpokladaný scenár vývoja vašich vkladov. Po uzavretí zmluvy Vám DSS bude každoročne zasielať výpis z osobného dôchodkového účtu a to elektronicky alebo po vyžiadaní poštou, prípadne si môžete overiť stav účtu na klientskom portáli. Každý účastník má zároveň právo prechádzať zo spoločnosti do spoločnosti bez poplatku po predložení akceptačného listu zo sociálnej poisťovne, ktorý vám SP vydá raz ročne bez poplatku, za druhý v tom istom roku je poplatok 16 Eur.

Overenie poistného vzťahu v II. pilieri 

Môžete si vybrať  z niekoľkých možností:

 • zavolať na bezplatnú telefonickú linku Sociálnej poisťovne 0800 123 123
 • návšteva pobočky Sociálnej poisťovne v mieste bydliska
 • elektronicky napísať na https://www.socpoist.sk/callcentrum kde si vyberiete kategóriu Starobné dôchodkové poistenie - II. pilier, napíšete svoje údaje a položíte otázku
 • na výplatnej páske

Keď sa dozviete v ktorej spoločnosti máte uzatvorenú zmluvu, môžete si overiť stav svojho účtu, typ fondu, prehľad povinných či dobrovoľných príspevkov na klientskom portáli webovej stránky príslušnej DSS / po kliknutí sa vám otvorí klientsky portál:

UNIQA        ALIANZ        NN        VÚB GENERALI    365.life

Dôchodková reforma začala v roku 2004, od vtedy prešla rôznymi zmenami. Dôvodom vzniku boli tzv. demografický problém. Na začiatku bolo až 8 DSS a odvádzal sa príspevok vo výške 9%, teda polovica z povinných odvodov 18%, tým ale vznikol veľký deficit  príjmov v Sociálnej poisťovni. V súčasnosti funguje nový model, v roku 2022 sa výšku príspevku zvýšila z 5% na 5,50% a každoročne sa bude navyšovať o 0,25% až do roku 2024 kedy sa ustali na 6%.. Počas svojho trvania bol II. pilier niekoľkokrát otvorený a zatvorený, čo spôsobilo nedôveru medzi sporiteľmi. Najhoršie politické rozhodnutie prišlo v roku 2013, keď vláda Róberta Fica rozhodla o presune všetkých úspor z negarantovaných akciových fondov do garantovaných dlhopisových fondov. 

Je dôležité skontrolovať a sledovať stav svojho dôchodkového účtu, pretože  viac ako  50% sporiteľov má roky svoje úspory investované do garantovaných dlhopisových fondov, kde sa miera zhodnotenia za posledných 5 rokov pohybuje priemerne okolo 0,77 % ročne.

V súčasností sa pripravuje nová zmena dôchodkovej reformy, o ktorej sa viac dočítate tu.

III. pilier - doplnkové dôchodkové sporenie

je to dobrovoľné sporenie, je to kombinácia vlastných príspevkov a príspevkov zamestnávateľa, čo je hlavnou výhodou III. piliera. Ďalšou výhodou je možnosť daňovej úľavy vlastných príspevkov do výšky 180eur/ročne, pri tejto max. hranici je to 34,20 Eur. Účastník môže vstúpiť po dovŕšení 18 rokov veku a môže mať uzatvorených naraz viac zmlúv. Minimálna dĺžka sporenia je 10 rokov.

Vstup do III. piliera

V súčasnosti na Slovensku ponúkajú svoje služby doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS):

 1. UNIQA d.d.s, a.s.
 2. NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 3. Stabilita, d.d.s., a.s.
 4. Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Podpísaním účastníckej zmluvy sa stávate sporiteľom. V DDS sa príspevok zhodnocuje na kapitálových trhoch a miera zhodnotenia závisí od výberu investičnej stratégie, ktorú možno kedykoľvek meniť bez poplatku. Pri prestupe do inej DDS pri účastníckej zmluve, v období trvania menej ako 1 rok od uzatvorenia, má DDS nárok účtovať si odplatu do výšky 5% zostatku na účte účastníka ku dňu prestupu.

Overenie poistného vzťahu v III. pilieri

Či ste sporiteľom si môžete overiť na výplatnej páske, prípadne u svojho zamestnávateľa. AK ste menili zamestnávateľa možné overiť v klientskom portáli jednotlivých DDS po registrácii. 

UNIQA  NN Tatry-Sympatia  STABILITA 

Ak váš nový zamestnávateľ neponúka možnosť príspevkov do III. piliera môžete si posielať dobrovoľné príspevky, aby ste splnili podmienky výplaty. 

IV. pilier - investovanie do ETF fondov a podielových fondov

Na dôchodok je potrebné začať sporiť, čo najskôr, doslova od prvej výplaty, pravidelne a dlhodobo. Výroky "Štát sa o mňa postará, ..... Dostanem dôchodok od štátu" sú dnes už prežitkom. Podľa požiadaviek viem každému nastaviť sporenie/investovanie na konkrétny účel napojený aj na dobu sporenia a podľa toho vybrať vhodný nástroj.

Nepodceňujte svoje dôchodkové zabezpečenie. Keď budeme starí a na dôchodku, tak naše živobytie sa bude odrážať aj od našich dnešných rozhodnutí. Len správne nastavenie produktov a ich kvalitná správa odborníkom nám môže pomôcť využiť ich potenciál na maximum. Stačí tomu venovať chvíľku svojho času. 2. pilier je zdarma a 3. pilier nám pomáha využiť benefit zamestnávateľa kedy na investovanie nie sme sami. Je dôležité si vypočítať aký dôchodok nám z týchto produktov vyjde a pomôcť si vlastným sporením podľa našich možností. Na všetky tieto možnosti vám ponúkam svoju odbornú a bezplatnú pomoc.

Mária Bezaniuková
Buďte informovaný o najnovších článkoch
Diskusia k článku