Túžite po dôstojnom dôchodku? Takto si naň nasporíte!

Sporenie na dôchodok je na Slovensku rozdelené do troch pilierov. Prvý je plne v rukách štátu a je povinný, kým druhý a tretí pilier sú voliteľné a môžu výšku vášho dôchodku výrazne ovplyvniť. Zároveň však platí, že tri piliere dôchodkového sporenia môžu byť pre niekoho zmätočné a preto sme sa rozhodli jednotlivé piliere a ich výhody/nevýhody porovnať.
Túžite po dôstojnom dôchodku? Takto si naň nasporíte!
piatok, 05. apríla 2019

Túžite po dôstojnom dôchodku? Takto si naň nasporíte!

Sporenie na dôchodok je na Slovensku rozdelené do troch pilierov. Prvý je plne v rukách štátu a je povinný, kým druhý a tretí pilier sú voliteľné a môžu výšku vášho dôchodku výrazne ovplyvniť. Zároveň však platí, že tri piliere dôchodkového sporenia môžu byť pre niekoho zmätočné a preto sme sa rozhodli jednotlivé piliere a ich výhody/nevýhody porovnať.


Prvý pilier - dôchodok od Sociálnej poisťovne

Prvý pilier je plne v rukách Sociálnej poisťovne, ktorá si z vašej hrubej mzdy berie odvody vo výške 18%. Tieto peniaze putujú do štátnej pokladne, odkiaľ odchádzajú na účet súčasným dôchodcom. Výška vášho budúceho dôchodku v prvom pilieri závisí nielen od toho, koľko dokážete zarobiť, ale aj od toho, ako bude s týmito prostriedkami narábať vláda, ako sa bude dariť ekonomike, či ako sa bude vyvíjať demografia v krajine.

Najväčším problémom prvého piliera je jeho budúcnosť. Keďže sa rodí menej detí ako v minulosti, priemerný vek populácie sa zvyšuje a pomer dôchodcov voči pracujúcim bude stále vyšší. V praxi to znamená, že bude potrebné vyplácať stále viac dôchodkov, pričom pracujúcich, ktorý na tieto dôchodky budú prispievať, by malo byť menej. Druhou nevýhodou je, že vaše odvody neputujú na žiadny súkromný účet, takže v prípade smrti nie je možné našetrené prostriedky zdediť a tie prepadnú štátu. Na druhú stranu, tieto peniaze nepodliehajú výrazne vývoju na finančných trhoch a bez ohľadu na množstvo našetrených prostriedkov máte aspoň výšku minimálneho dôchodku garantovanú.

Druhý pilier - dôchodok od DSS

Práve pre obavy z budúcnosti prvého piliera máte možnosť do veku 35 rokov vstúpiť do druhého piliera, do ktorého sa v roku 2019 odvádza 4,75% z vašich odvodov do Sociálnej poisťovne. Tieto peniaze putujú na váš súkromný účet vo vami vybranej DSS, ktorá by mala tieto prostriedky zhodnocovať. Veľkou výhodou druhého piliera je, že tieto prostriedky sú v prípade smrti predmetom dedičského konania. Po odchode do dôchodku vám DSS začne tieto zhodnotené prostriedky priebežne vyplácať vo forme akéhosi “druhého dôchodku”.

Tretí pilier - dôchodok s podporou zamestnávateľa

Aj tretí pilier je pod správou DSS, z čoho plynú všetky s tým spojené výhody (dediteľnosť), narozdiel od druhého piliera však tento pilier funguje trochu inak. Prispievate si doň sami, je častou voľbou zamestnancov, ktorých zamestnávatelia ponúkajú ako benefit príspevky do tohoto piliera. Živnostníci si navyše tieto príspevky do výšky 180 eur ročne môžu odčítať z daní. Tieto peniaze sa rovnako ako pri druhom pilieri zhodnocujú, kvôli čomu ale sú závislé od vývoja na finančných trhoch.

Aké sú iné možnosti ako si zabezpečiť dôstojný dôchodok?

Tri piliere zabezpečenia dôchodku samozrejme nie sú jedinou možnosťou ako si zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na dôstojný dôchodok. Téma zabezpečenia dostatočných finančných zdrojov na dôchodok je veľmi aktuálna aj vzhľadom na nedávno schválené legislatívne zmeny, ktoré zastropovali vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Treba povedať, že toto opatrenie jednak zvýši počet dôchodcov a zároveň potenciálne zníži sumu dôchodkov vyplácanú štátom. Tak isto odborníci hovoria, že toto opatrenie zníži dôchodok súčasným tridsiatnikom zhruba o 12%. Aj v nadväznosti na toto opatrenie a vzhľadom na rôzne prognózy udržateľnosti prvého piliera a mnohé zmeny v rámci projektu druhého piliera, je dôležité vytvárať si finančné rezervy, ktoré môžete použiť na vykrytie výpadku príjmu na dôchodku. Môžete si šetriť staromódnym spôsobom „do vankúša“, čo však vzhľadom na infláciu nie je ideálna voľba. Môžete využiť oveľa efektívnejšie spôsoby, ktoré reflektujú vašu ekonomickú situáciu a sú zároveň vhodné na vytváranie dlhodobej rezervy na plnohodnotné prežitie dôchodku. Kontaktujte našich špecialistov a doprajte si zážitok na dôchodku!


Futuria
Buďte informovaný o najnovších článkoch
Diskusia k článku